2

Saçlarınız tökülür? Bu məqaləni oxuyun

Əgər hər dəfə saçınızı darayanda daraqda biraz saç görursünüzsə , bu elə də böyük problem deil.
Ancaq əgər hər yuxudan duranda yastıqda bir koma saç tükü görürsünüzsə, artıq bu problemin həllini fikirləşmək lazımdır.

Alimlər qeyd edirlər ki , insanda hər gün 100-ə yaxın saç dənəsi tökülə bilər. Əgər bu tökülmə statistikası normadan artıqdırsa mütləq müalicəyə başlamaq lazımdır.

Çoxlu saç tökülməsi diqqətdən kənarda qalmalı deyil, çünki, bu cür yanaşma keçəlliyə gətirib çıxara bilər.

Saç tökülməsinə qarşı Müalicə

Problemi həll etmək üçün çoxlu üsullar var. Müalicələrin çoxsu fiziki üsulla müalicə olunur. Ən məhşur metodları isə bunlardır:

  • İonoforez. Bu prosedur zamanı dərman preparatları qalvanik tokun təsiri altında dəriyə daxil olurlar. Bundan sonra qan dövranı sürətlənir və saçlar artmağa başlayır.
  • Elektrostimulasiya. Toxumların impuls tokun koməyi ilə fəaliyyətini yeniləyir, qan damarlarının divarlarına təsir edir. Bu metod daha çox prafilaktik məqsədlə tətbiq edilir.
  • Krioterapiya. Aplikatorların köməyi ilə başın üzərinə maye azot yaxılır. Azot məhz masaj funksiyasını yerinə yetirir. İlkin nəticəni almaq üçün bir neçə kurs keçmək lazımdır.
  • Lazeroterapiya.Bu müalicə üsulunda aşağı intensivliyi olan lazer enerjisindən istifadə edilir.20 dəqiqə ərzində daimi proseduralar qan dövranını artırır.

Saçların tökülməsi praktiki olaraq bütün kişilərdə 30 yaşından sora narahatlıq yaratmağa başlayır.

Bəzən insan özü bu problemi uydurur. Əgər o, hələ də varsa, bir çox preparatlar və metodlar var ki, saç tökülməsinin qarşısını alır.

Ïîòåðÿ âîëîñ èëè îáëûñåíèå - âçðîñëûé ìóæ÷èíà ðàñ÷åñûâàåò ðåäêèå âîëîñû íà ëûñåþùåé ãîëîâå

 

 

Şərhlər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *