fon

“Hannibal for King” məşq proqramı

Sizin məşq vaxtınız 45 dəqiqədən artıq olmamalıdır.

Bu zaman ərzində siz aşağıdakıları etməlisiniz:

275 Yerdən təkanla qalxmaq (Jim)
70   Turnikdən dartınma (Düzgün tərəfə tutma ilə)
165  Paralel qoldan çəkinmə (Brus)
70   Turnikdən dartınma (Əks tərəfə tutma ilə

1. 275 Yerdən təkanla qalxmaq (Jim) – 30/29/28/27/26/25/24/23/22/21/20.
1

2. Turnikdən dartınma (Əks tərəfə tutma ilə) – 10/9/8/7/6/5/5/5/5/5/5.

2


3. Paralel qoldan çəkinmə (Brus)
– 20/19/18/17/16/15/14/13/12/11/10.

3


4. Turnikdən dartınma (Üz tərəfə tutmaqla)
 10/9/8/7/6/5/5/5/5/5/5.

4

 

Belə ağır məşq proqramının nəticəsində bu cür bədən quruluşuna sahib olmaq olar.

result_1

result_2

result_3

Şərhlər

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *